نام کامل:فرهاد صفار,نام مستعار:رایمون گستر.آدرس سایت:www.www.raymongostar.com.همکاران:espako.com
5 از 5
ورود
تهران، اندیشه، فاز4، مجتمع تجاری ارغوان، واحد 276
02165361707
09121119510
info@raymongostar.com

مقاله شماره 03: فلوکولاسیون (لخته سازی)

طراحی سایت

در مقوله علم شیمی، فلوکولاسیون فرایند و مرحله ای به شمار می رود که در طی عملکرد آن، کلوئیدها به صورت فوری با افزودن یک عامل پاک سازی کننده، از حالت معلق و توده مانند خارج شده و ته نشین می گردند.


بر اساس شرح و توصیف اتحادیه ی بین المللی شیمی محض و کاربردی، فلوکولاسیون مرحله ای از ارتباط و اتصال است که به واسطه آن ذرات پراکنده محلول، دسته های بزرگتری را تشکیل می دهند تا امر ته نشینی انجام پذیرد، یا به زبان ساده فلوکولاسیون فرایندی مشابه تراکم، به هم آمیختگی و انعقاد است.
به طور اساسی، انعقاد مرحله ای از افزودن یک انعقادگر برای ناپایدار کردن ذره بارداری که دارای بار الکتریکی عمدتا منفی است می باشد. درضمن، فلوکولاسیون یک تکنیک ترکیبی جهت بهبود، تقویت تراکم و تنظیم ذرات در توده ی متراکم به شمار می رود.


متداول ترین انعقادگر استفاده شده برای این منظور، زاج سفید با فرمول ترکیبی زیر است:
Al2(SO4)3•14H2O

و واکنش شیمیایی مربوطه به شرح زیر است:
Al2(SO4)3•14H2O → 2Al(OH)3(s) + 6H+ + 3SO42- + 8H2O

در طول فرایند فلوکولاسیون، اختلاط ملایم انعقادگر با پساب، سرعت برخورد ذرات را بالا برده و این ذرات ناپایدار را متراک و ته نشین می کند.
فلوکولاسیون تحت تاثیر چند پارامتر مختلف از جمله : سرعت ترکیب، شدت ترکیب و زمان ترکیب است. ثمره حاصل از شدت، زمان و قدرت ترکیب به عنوان فرایند فلوکولاسیون توصیف و شناسایی شده است.

تهران، اندیشه، فاز4، مجتمع تجاری ارغوان، واحد 276
02165361707
09121119510
info@raymongostar.com
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)