نام کامل:فرهاد صفار,نام مستعار:رایمون گستر.آدرس سایت:www.www.raymongostar.com.همکاران:espako.com
5 از 5
ورود
تهران، اندیشه، فاز4، مجتمع تجاری ارغوان، واحد 276
02165361707
09121119510
info@raymongostar.com

مقاله شماره 04: انواع پلی اکریل آمید

طراحی سایت

برای شناخت بهتر انواع پلی اکریل آمید (انواع فلوکولانت) بهتر است گذری به مقاله "فلوکولانت چیست؟" بزنیم.

در مقاله "فلوکولانت چیست؟" گفتیم که فلوکولانت یک منعقد کننده شیمیایی است که مهمترین کاربرد آن در فرآیند جداسازی ذرات جامد از مایع است که موجب تسریع و تسهیل فرایند ته نشینی ذرات جامد معلق در مایع می شود و عملکرد آن بدین صورت است که پس از حل شدن فلوکولانت در پساب، این منعقد کننده با خنثی کردن بار الکتریکی ذرات پالپ موجود در پساب باعث برخورد آنها با یکدیگر و متراکم تر شدن و حجیم تر شدن آنها شده که نهایتا ته نشینی سریعتر ذرات جامد را در بر خواهد داشت.


این پلی اکریل آمید ها یا همان فلوکولانت ها (کمک منعقد کننده) دارای بار الکتریکی هستند که کاتیون یا آنیون متصل شده به پیکره شیمیایی پلی اکریل آمید، تعیین کننده نوع بار فعال این پلیمر می باشد و بر همین اساس پلی اکریل آمیدها با توجه به بار الکتریکی شان به سه گروه زیر تقسیم بندی می گردند:
پلی اکریل آمید نانیونیک (Nonionic Polyacrylamide):
پلی اکریل آمید های نانیونیک پس از حل شدن در آب، دارای هیچ با الکتریکی نیستند و محلولی با خاصیت باری خنثی ایجاد می کنند.
پلی اکریل آمید آنیونیک (Anionic Polyacrylamide):
پلی اکریل آمید های آنیونیک پس از حل شدن در آب، دارای بارالکتریکی منفی هستند و محلولی با خاصیت باری منفی ایجاد می کنند.
پلی اکریل آمید کاتیونیک (Cationic Polyacrylamide):
پلی اکریل آمید های کانیونیک پس از حل شدن در آب، دارای بارالکتریکی مثبت هستند و محلولی با خاصیت باری مثبت ایجاد می کنند.

بنابراین:
اگر ذرات معلق در پساب هیچ بار الکتریکی ندارند، برای ایجاد برخورد بین ذرات و متراکم تر شدن و حجیم تر شدن (فلوک شدن) این ذرات، باید از پلیمرهای نانیونیک استفاده کرد.
اگر ذرات معلق در پساب دارای بار الکتریکی مثبت هستند، برای ایجاد برخورد بین ذرات و رفع حالت دفع کنندگی ذرات معلق (رجوع به مقاله درباره پلی اکریل آمید) که در نتیجه باعث متراکم تر شدن و حجیم تر شدن (فلوک شدن) این ذرات می گردد و در انتها ته نشینی سریع را حاصل خواهد کرد، باید از پلیمرهای آنیونیک استفاده کرد.
اگر ذرات معلق در پساب دارای بار الکتریکی منفی هستند، برای ایجاد برخورد بین ذرات و رفع حالت دفع کنندگی ذرات معلق (رجوع به مقاله درباره پلی اکریل آمید) که در نتیجه باعث متراکم تر شدن و حجیم تر شدن (فلوک شدن) این ذرات می گردد و در انتها ته نشینی سریع را حاصل خواهد کرد، باید از پلیمرهای کاتیونیک استفاده کرد.
نکته بسیار قابل توجه این است که وزن مولکولی و شدت بار الکتریکی پلی اکریل آمید ها، در فعالیت این پلیمرها تاثیرات بسیار مهمی خواهد داشت، به طوری که شاید بتوان گفت بعد از تعیین نوع پلی اکریل آمید مناسب با توجه به بار الکتریکی آن، مهمترین عامل بعدی عملکرد مناسب یک پلی اکریل آمید، انتخاب پلی اکریل آمیدی با وزن مولکولی و شارژ آنیونی مناسب با پساب خواهد بود.

تهران، اندیشه، فاز4، مجتمع تجاری ارغوان، واحد 276
02165361707
09121119510
info@raymongostar.com
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)